A continuación podes atopar o código dos exercicios do libro. O material está organizado segundo os capítulos e seccións do manual, e os nomes dos arquivos correspóndense cos que aparecen ao principio de cada listaxe.

Capítulo 1. Quentando motores

Capítulo 2. Soltando amarras

Capítulo 3. Velocidade de cruceiro

Capítulo 4. A toda máquina

Capítulo 5. Chegando a porto

Apéndice 1. Exercicios introdutorios para Raspberry Pi

Apéndice 2. As chamadas ao sistema e o paso de parámetros